Vaak gestelde vragen

Welke soorten toeslag zijn er?

Er zijn vier verschillende toeslagen, de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.

Deze toeslagen worden toch automatisch versterkt als ik mijn aangifte inkomstenbelasting invul?

Nee, deze moeten apart aangevraagd worden bij de afdeling Belastingdienst / Toeslagen. De enige relatie met de aangifte inkomstenbelasting is dat op basis daarvan het inkomen en vermogen van enig jaar bepaald wordt door de Belastingdienst.

Waarom is een bezoek aan huis duurder dan het ‘advies op afstand’?

Dit heeft te maken met de reistijd en de reiskosten. Deze worden vervolgens niet meer afzonderlijk in rekening gebracht.

Als ik me aanmeld via de website voor de Toeslag Check, wat is dan het vervolg?

Wij nemen dan contact met je op voor een telefonische intake. Tijdens deze intake zullen wij enkele vragen stellen over jouw (gezins)situatie. Aan de hand van deze intake wordt dan – in onderling overleg – bepaald of wij daadwerkelijk voor je aan de slag gaan.

Uit de Toeslagcheck blijkt dat ik recht heb méér toeslagen dan is uitbetaald. Hoe dan verder?

Via een schriftelijk bezwaarschrift / herziening aan de Belastingdienst kan dit kenbaar worden gemaakt. Toeslagloket is je hierbij graag van dienst.

Ik zal gegevens moeten verstrekken over mijn eigen financiën. Hoe gaat Toeslagloket hiermee om?

Uiteraard vertrouwelijk. Geheimhouding en discretie is onze ‘tweede natuur’.

Kan het bezoek aan huis ook in de avonduren?

Nee, het bezoek aan huis vindt alleen plaats tijdens kantooruren, dus van 09.00 – 17.00 uur.

Wat is een toeslagjaar?

Een toeslagjaar komt overeen met een kalenderjaar. Per kalenderjaar gelden weer andere regels voor de verschillende toeslagen. Daarom moeten deze toeslagen per kalenderjaar beoordeeld worden. Dat is de reden waarom over een toeslagjaar gesproken wordt.

Hoeveel inkomen en vermogen mag je op dit moment maximaal hebben om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen?

Voor kinderopvangtoeslag is er geen grens ten aanzien van inkomen en vermogen. Iedereen komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, indien de kinderen naar een gastouder of crèche gaan.

Hoeveel vermogen mag je op dit moment hebben om voor zorgtoeslag en kindgebonden budget in aanmerking te komen?

Voor gezinnen mag het vermogen maximaal EUR 147.559 zijn, om voor zorgtoeslag en kindgebonden budget in aanmerking te komen.

Telt de eigen woning ook mee als vermogen?

Nee, de waarde van de eigen woning tel niet mee als vermogen. Als vermogen wordt alleen bedoeld de spaarrekening of de beleggersrekening.

Hoeveel inkomen mag je op dit moment hebben om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen?

Voor gezinnen mag het inkomen maximaal EUR 38.945 zijn om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen.

Hoeveel inkomen mag je op dit moment hebben om voor kindgebonden budget in aanmerking te komen?

Voor gezinnen dit maximaal EUR 74.669 (bij 3 kinderen of meer), voor alleenstaanden EUR 105.179 (bij 3 kinderen of meer).

Ik ontvang reeds toeslagen, maar door verschillende wijzigingen in de afgelopen jaren ben ik het overzicht kwijtgeraakt. Is de Toeslag Check dan ook geschikt voor mij?

Jazeker, wij nemen jouw persoonlijke situatie door, berekenen waar je recht op heeft en controleren dat met wat je hebt ontvangen, zodat er weer overzicht ontstaat.

Waarom wordt de huurtoeslag niet meegenomen in het advies van de Toeslag Check?

Toekenning van huurtoeslag kent vele voorwaarden, waarbij ook inkomens en vermogens van meerdere huisgenoten (bijvoorbeeld ingeval van studenten) moeten worden beoordeeld, zodat er meerdere aanspreekpunten kunnen zijn. De Toeslag Check richt op vragen van gezinnen, waarbij (alleen) de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag wordt beoordeeld.

Vraag direct de Toeslag Check aan