Indicatie van het kindgebonden budget

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van je inkomen. Op deze pagina geven we je een beeld van hoeveel kindgebonden budget je tegemoet kunt zien. Ook bij een fors gezinsinkomen heb je recht op een toeslag in de vorm van kindgebonden budget dat zeker de moeite waard is.

Of je veel verdient of een lager inkomen hebt: jouw situatie checken kan nooit kwaad.

Sterker nog: het kon je wel eens flink wat geld opleveren

Kindgebonden budget berekenen

Er zijn nogal wat variabelen die de hoogte van het kindgebonden budget bepalen. Zo is er een drempelinkomen en een afbouwpercentage van 6,75%. Ook het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen tellen mee. En ook het feit dat je alleenstaand bent of samenwonend is van belang voor de berekening.

Hoogte van het kindgebonden budget 2020

Door rekening te houden met alle variabelen is het toeslagloket tot het volgende overzicht gekomen.

Gezinsinkomen

1 x modaal

Aantal kinderen
leeftijd 0-12 jaar
Aantal kinderen

in leeftijd
12-18 jaar

Kindgebonden budget
per jaar per kind
€ 30.000 2 € 2.184
€ 30.000 2 € 2.676
€ 30.000 3 € 2.484
€ 30.000 2 1 € 2.724
€ 30.000 1 2 € 2.964
€ 30.000 3 € 3.216
Gezinsinkomen

2 x modaal

Aantal kinderen
leeftijd 0-12 jaar
Aantal kinderen

in leeftijd
12-18 jaar

Kindgebonden budget
per jaar per kind
€ 60.000 2 € 720
€ 60.000 2 € 1.200
€ 60.000 3 € 1.008
€ 60.000 2 1 € 1.248
€ 60.000 1 2 € 1.500
€ 60.000 3 € 1.740
Ook hogere inkomens komen in aanmerking voor kindgebonden budget

Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag. Echter, zelfs bij een gezinsinkomen van € 90.000 (en weliswaar drie kinderen) is er nog steeds recht op kindgebonden budget. Dat je dus per se een laag inkomen moet hebben om voor toeslagen in aanmerking te komen, is een misverstand.

Wil je exact weten óf en op hoeveel kindgebonden budget je recht hebt?