Kindgebonden budget

Bijna alle gezinnen hebben recht op kindgebonden budget

In Nederland kennen we vier toeslagen. De achtergrond van toeslagen is om de lagere inkomens te voorzien in een extra onbelast inkomen, verstrekt door de Rijksoverheid. Deze toeslagen dienen als tegemoetkoming van de kosten van huur, zorg en kinderen. Echter, ook wanneer je een behoorlijk inkomen hebt, zijn er toeslagen waar ook jij aanspraak op kan maken.

De vier toeslagen zijn het kindgebonden budget, de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en de huurtoeslag. Op deze pagina kijken we naar het kindgebonden budget.

Toeslag Check

Wist je dat een gezin met 2 kinderen (met een inkomen van 2 x modaal) die twee dagen per week naar de opvang gaan, over 3 jaar recht heeft op meer dan € 40.000 toeslag?

Wat is het kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar. Het kindgebonden budget ontvang je naast de kinderbijslag. Heb je al een toeslag? Dan krijg je vanzelf ook kindgebonden budget, als je daar recht op hebt. Ontvang je nog geen kindgebonden budget en denk je er wel recht op te hebben? Dan kun je dit zelf aanvragen.

De belangrijkste drie voorwaarden voor kindgebonden budget
  1. Je ontvangt kinderbijslag voor je kind.
    De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), krijgt ook het kindgebonden budget.
  2. Het inkomen van jou en je partner is niet te hoog.
    Het hangt van het aantal kinderen af waar de grens precies ligt.
  3. Je vermogen is niet te hoog. Op 1 januari 2020 mag je vermogen niet meer bedragen dan € 116.613. Hebt je een toeslagpartner? Samen mag jullie vermogen op 1 januari 2020 niet hoger zijn dan € 147.459. De eigen woning wordt niet meegeteld als vermogen.
Kindgebonden budget 2020

Uit bovenstaande informatie kun je dus concluderen dat:

  • de toeslag moet worden aangevraagd (indien je als gezin nog niet een andere toeslag ontvangt)
  • de hoogte van de toeslag niet eenduidig te bepalen is
  • het geen voorwaarde is dat beide ouders studeren of werken
Wil je exact weten óf en op hoeveel kindgebonden budget je recht hebt?
Een indicatie van het kindgebonden budget?