Kindgebonden budgetKindgebonden budget, (bijna) alle gezinnen kunnen vangen!

kinderenanp
kinderopvang-800
kinderopvang-is-steeds-populairder

In Nederland kennen we vier toeslagen. De achtergrond van toeslagen is om de lagere inkomens te voorzien in een extra onbelast inkomen, verstrekt door de Rijksoverheid. Deze toeslagen dienen als tegemoetkoming van de kosten van huur, zorg en kinderen.

De vier toeslagen zijn:

  1. Kindgebonden budget
  2. Zorgtoeslag
  3. Kinderopvangtoeslag
  4. Huurtoeslag

 

In dit artikel wordt de 1ste toeslag, het kindgebonden budget, nader bekeken


Bron: website belastingdienst

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt. Krijgt u geen kindgebonden budget en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u het zelf aanvragen.

Maar bekijk eerst nog even de belangrijkste voorwaarden.

U ontvangt de kinderbijslag voor uw kind
De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), krijgt ook het kindgebonden budget.

Het inkomen van u en uw partner is niet te hoog
Het hangt van het aantal kinderen af waar de grens precies ligt.

Uw vermogen is niet te hoog
Op 1 januari 2020 mag u niet meer vermogen hebben dan € 116.613. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw vermogen op 1 januari 2020 niet hoger zijn dan € 147.459.


 

Uit bovenstaande informatie van de Belastingdienst vallen drie dingen op:

  • De toeslag moet worden aangevraagd (indien je als gezin nog niet een andere toeslag ontvangt)
  • De hoogte van de toeslag is niet eenduidig te bepalen;
  • Het is geen voorwaarde dat beide ouders werken of studeren.

 

Hoe wordt de hoogte van het kindgebonden budget berekend?
Ik heb hiervoor diverse wetsartikelen doorgrond. Er zijn namelijk tal van variabelen (een zogenaamd drempelinkomen *108%, een afbouwpercentage van 6,75%, afhankelijkheid van het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen, is de ouder alleenstaand of samenwonend) die bepalend zijn voor de hoogte. Uiteindelijk is het mij – na enkele avonden – gelukt, om alle mogelijke variabelen in een excel-sheet te gieten, zodat de hoogte van het kindgebonden budget kon worden berekend.

 

Hoeveel kindgebonden budget kun je in 2020 ontvangen?

 

Gezinsinkomen

1 x modaal

Aantal kinderen
leeftijd 0-12 jaar
Aantal kinderen

in leeftijd
12-18 jaar

Kindgebonden budget
per jaar
€ 30.000 2 € 2.184
€ 30.000 2 € 2.676
€ 30.000 3 € 2.484
€ 30.000 2 1 € 2.724
€ 30.000 1 2 € 2.964
€ 30.000 3 € 3.216

 

Gezinsinkomen

2 x modaal

Aantal kinderen
leeftijd 0-12 jaar
Aantal kinderen

in leeftijd
12-18 jaar

Kindgebonden budget
per jaar
€ 60.000 2 € 720
€ 60.000 2 € 1.200
€ 60.000 3 € 1.008
€ 60.000 2 1 € 1.248
€ 60.000 1 2 € 1.500
€ 60.000 3 € 1.740

 

Conclusie van bovenstaande berekening is dat ook bij een fors gezinsinkomen van € 60.000 er toch recht is op een toeslag in de vorm van kindgebonden budget die zeker de moeite waard is!

Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag. Echter, zelfs bij een gezinsinkomen van € 90.000 (en weliswaar drie kinderen), is er nog steeds recht op kindgebonden budget. Dat je dus persé een laag inkomen moet hebben om voor toeslagen in aanmerking te komen, is dus een misverstand!

 

Het lijkt erop dat vanaf dit jaar heel veel gezinnen in Nederland aanmerking komen voor het kindgebonden budget!

Durk van der Meij is oprichter van Toeslagloket en publiceert regelmatig financiële artikelen. Aan bovenstaande berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.