Kinderopvang­toeslag berekenen

Het berekenen van de Kinder­opvang­toeslag

Bij het berekenen van de kinderopvangtoeslag zijn twee belangrijke onderdelen van belang, namelijk de maximale uurtarieven (deze worden jaarlijks door de overheid vastgesteld) en het inkomen van de ouders. Hieronder zoomen we op deze twee onderdelen in.

Maximale uurtarieven

Voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag 2020 moet allereerst rekening worden gehouden met de maximale prijs per uur. Voor de kinderopvangtoeslag 2020 is dit als volgt:

Soort kinderopvang Leeftijd Tarieven per uur kinderopvangtoeslag 2020
Dagopvang 0-4 jaar € 8,17
Buitenschoolse kinderopvang bso 4-12 jaar € 7,02
Gastouderopvang 0 – 12 jaar € 6,27

Uiteraard mogen gastouders en de kinderdagverblijven hogere tarieven doorrekenen aan ouders: echter, voor de berekening van de kinderopvangtoeslag 2020 worden bovenstaande maxima gehanteerd.

Wil je zekerheid over je kinderopvangtoeslag?